fbpx

INTEGRAREA TINERILOR NEETs PE PIATA MUNCII!

Cofinantare: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 1:  Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”

Obiectivul general al proiectului

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta cresterea gradului de ocupare al 374 tineri NEETs someri cu varste cuprinse intre 16-29 ani inregistrati la Serviciul Publice de Ocupare din regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud Muntenia, cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi si din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare si promovare, servicii de formare profesionala, servicii de mediere pe piata muncii si sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului in randul acestora pe perioada proiectului.

Prioritatea de investitii 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”

Obiectiv Specific 1.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Obiectiv Specific 1.2: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Cod apel: POCU/908/1/3/ 

Cod proiect: 150875

Valoarea totala a proiectului: 4.870.572,15 lei

Valoarea cofinantarii: 4.870.572,15 lei

Perioada de implementare a proiectului: 24 luni, in perioada 17.09.2021 – 16.09.2023

Numele beneficiarului: Asociatia ONIXALEX

Partenerii proiectului

Interventile vizate de proiect

 • Servicii de tutorat si consiliere profesionala pentru 658 persoane – angajati din regiunile mai putin dezvoltate,
 • Formare profesionala de tip initiere/specializare/perfectionare pentru 658 persoane – angajati din regiunile mai putin dezvoltate,
 • Implementarea unei campanii de informare si constientizare cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la forme de invatare pe tot parcursul vietii pentru minim 658 persoane.
   • Servicii de formare profesionala autorizata in ocupatii/meserii solicitate pe piata fortei de munca locala si/sau regionala si/sau nationala pentru 280 persoane din grupul tinta vizat de proiect (tinerii NEET’s someri din categoriile: B – „mediu ocupabil”, C – „greu ocupabil” si D – „foarte greu ocupabil”),
   • Servicii de mediere pe piata muncii interne pentru toate cele 374 persoane incluse in grupul tinta vizat de proiect (tinerii NEET’s someri din categoriile: A – „usor ocupabil”, B – „mediu ocupabil”, C – „greu ocupabil” si D – „foarte greu ocupabil”),
 • Servicii de dezvoltare a antreprenoriatului pentru 94 de persoane vizate de proiect (tinerii NEET’s someri din categoriile: A – „usor ocupabil”), ce vor consta in: 
   1. formare profesionala antreprenoriala, 
   2. servicii de consiliere si asistenta in vederea elaborarii unui plan de afaceri, 
   3. organizarea unui concurs de planuri de afaceri si selectarea celor mai bune 9 dintre acestea in vederea finantarii cu sume de pana la 25000 Euro echivalentul in lei, 
   4. consiliere si indrumare pentru infiintarea si functionarea societatilor comerciale pentru cele 9 planuri de afaceri selectate in cadrul concursului, 
   5. servicii de monitorizare si consiliere in vederea demararii activitatii si dezvoltarii afacerii pentru cele 9 planuri de afaceri selectate timp de 12 luni, 
   6. – monitorizare si mentorat pe o perioada de 6 luni dupa etapa de implementare pentru cele 9 planuri de afaceri in perioada de sustenabilitate a acestora.
0
persoane
0
tineri NEETS
0
angajări
0
plan de afacere

Ai intrebări?

Nu ezita sa ne contactezi pentru mai multe informatii sau pentru a face parte din proiect!

Derulează în sus