fbpx

Activitatile proiectului

Activitatea 0. MANAGEMENTUL SI ADMINISTRAREA PROIECTULUI (L1-L24); 

A0.1 – Coordonarea generala a proiectului (L1-L24);

A0.2 – Informare si publicitate (L1-L24).

Activitatea A1. Campanie de informare si constientizare in randul tinerilor NEET’s si inscriere in grupul tinta (L1-L24);

A1.1 – Campanie de informare si constientizare in randul tinerilor NEET’s cu privire la necesitatea si importanta formarii profesionale si ocuparii (L1-L24);

A1.2 – Identificarea, recrutarea si mentinerea grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului (L1-L24);

Activitatea A2. Furnizare serviciilor de formare profesionala (L7-L24);

A2.1 – Furnizarea serviciilor de formare profesionala autorizate (L7-L24).

Activitatea A3. Furnizarea serviciilor de mediere pe piata muncii (L1-L24);

A3.1 – Furnizarea serviciilor de mediere pe piata interna a muncii (L1-L24).

Activitatea A4. Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi de catre tinerii NEETs (L1-L24);

A4.1 – Derularea programului de formare antreprenoriala (L1-L4);

A4.2 – Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului (L4-L5)

A4.3 – Furnizare serviciilor suport de infiintare si functionare a intreprinderilor finantate (L5-L6).

Activitatea A5. Acordarea de sprijin financiar pentru deschiderea de afaceri (L7-L18);

A5.1 – Decontarea ajutoarelor de minimis, monitorizarea functionarii si dezvoltarii entitatilor economice (L7-L18).

Activitatea A6. Asigurarea sustenabilitatii planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului (L19-L24);

A6.1 – Monitorizarea sustenabilitatii afacerilor finantate (L19-L24).

Derulează în sus