Inscriere online

Formular inscriere plan de afaceri

"(obligatoriu)" indicates required fields

Step 1 of 5

Max. file size: 105 MB.
Max. file size: 105 MB.
Max. file size: 105 MB.
Max. file size: 105 MB.

I. DATE GENERALE DE IDENTIFICARE

(completati denumirea propusa pentru firma/entitate și forma de organizare – SRL, PFA, II, etc.)
(de respectat următorul format: XXXX (cod CAEN rev. 2) – Denumirea activității conform nomenclatorului CAEN rev. 2)
9. Asociaţi sau acționari:
Numele şi prenumele
Domiciliu
Ponderea în capital social
 
*** Se anexează documentele de identitate ale beneficiarului și acționarilor.
Derulează în sus