fbpx

Parteneriat

Proiectul este implementat de Asociatia ONIXALEX in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu Asociatia KOFOFED’S SCHOOL ROMANIA (Partener 1) si Asociatia SMART PROJECTS (Partener 2).

Lider – ASOCIATIA ONIXALEX

ASOCIATIA ONIXALEX, este o organizație nonguvernamentală, ce a fost înfiinţată în anul 2014 si are ca obiectiv sustinerea dezvoltarii durabile la nivel national si international. Echipa noastra este formata din tineri care doresc sa implementeze solutii, atitudini si activitati complementare si alternative in vederea realizarii scopurilor organizatiei. Asociatia isi propune stimularea participarii grupurilor vulnerabile la viata sociala si culturala precum si sustinerea si promovarea intereselor comune ale membrilor la nivel national si international.

Prin obiectivele sale urmareste realizarea unor interese generale cat si a unora nepatrimoniale, de grup sau individuale, ale unor persoane aflate in nevoie materiala sau spirituala. Promovam dialogul ca mijloc de comunicare pentru dezvoltarea relatiilor interculturale si sprijinim societatea civila prin programe, proiecte si actiuni implementate atat la nivel local cat si national si international. 

Printre domeniile vizate de Asociatia ONIXALEX se numara si cel al tineretului in care aceasta vizeaza desfasurarea de activitati de promvoare si educare a tinerilor, precum si activitati de consiliere si indrumare vocationala.

In perioada 2014-2015 Asociatia a realizat o colaborare cu Fundatia Montessori din Romania in scopul organizarii unor ateliere de lucru (sub forma unor stagii de practica) pentru tinerii aflati in dificultate. Activitatile au constat in initierea in arta unui vechi mestesug traditional al zonei Argesului, Olaritul. Atelierele „MICUL OLAR„ i-au ajutat pe tineri sa modeleze lutul impreuna cu mesterul olar la rota traditional. Pentru organizarea atelierelor (stagiilor de practica) s-a pus la dispozitia acestora, spatiul de lucru, roti de olarit, lut, mobiler etc. In cadrul proiectului au fost organizate 2 ateliere/stagii de practica la care au participat 40 de copii aflati in dificultate – elevi de gimnaziu. De asemena, incepand cu anul 2016 Asociatia are in derulare parteneriate cu Centrul Cultural Mioveni, judetul Arges pentru sprijinirea copiilor din 2 centre de plasament cu ocazia sarbatorilor, constientizarea populatiei asupra nevoilor acestor copii si colectarea de bunuri necesare pentru centrele de plasament.

Scopul principal in domeniul incluziunii sociale si economiei sociale, conform statului este dezvoltarea structurilor economiei sociale, promovarea de activitati si servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii, in intreprinderile economiei sociale si/sau in economia formala. In acest sens, in anul 2015 Asociatia ONIXALEX a participat, in calitate de partener national 4, la implementarea proiectului “Economia sociala – un pas spre un viitor mai bun” (Contract nr. POSDRU/173/6.1/S/148194) in cadrul caruia a derulat activitati de promovare a economiei sociale, care a avut ca obiectiv general „dezvoltarea structurilor de economie sociala prin implementarea unui pachet integrat de actiuni care vor conduce la infiintarea si dezvoltarea a 14 intreprinderi sociale in regiunile NE, SE, SM, V, BU-IF ce asigura oportunitati de integrare si reintegrare in piata muncii in structurile de economie sociala pentru 93 de persoane din care 66 apartinand grupurilor vulnerabile”. In cadrul proiectului P4 a participat la dezvoltarea ideii de proiect si la implementarea tuturor activitatilor sale, inclusiv la implementarea subactivitatii A3.2.Derularea sesiunilor de formare pentru grupuri vulnerabile, prin derularea de actiuni/sesiuni de formare informale.

Principalul rol al Asociatiei ONIXALEX in cadrul proiectului “Economia sociala – un pas spre un viitor mai bun”, Contract nr. POSDRU/173/6.1/S/148194, a fost acela de a infiinta o structura de economie sociala avand ca obiect de activitate „service auto”. De asemenea, Asociatia ONIXALEX a participat la cofinantarea proiectului cu 2% proportional cu valoarea bugetului sau.

ROLUL LIDERULUI DE PARTENERIAT IN CADRUL PROIECTULUI:

Solicitantul se va implica in urmatoarele activitati in cadrul proiectului 150875:

1. A0.1 – este responsabil de managementul de proiect,

2. A1.1 – in cadrul careia va fi responsabil de externalizarea serviciilor de realizare a campaniei online

3. A1.2 – in cadrul careia este responsabil de externalizarea serviciilor de organizare evenimente de identificare si inscriere grup tinta,

4. A2.1 – in cadrul careia va avea ca atributii acordarea subventiilor participantilor la cursurile de formare profesionala de tip calificare nivel 2.

5. A4.2 – prin intermediul Exertului antreprenoriat și a celor 3 Experți jurizare se va ocupa de furnizarea desfasurarea activitatilor de de inscriere si selectie a planurilor de afaceri in cadrul concursului de antreprenoriat.

6. A4.3 – prin intermediul Exertului tehnic se va ocupa de serciviile de consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri

si pentru infiintarea si functionarea intreprinderilor.

7. A5.1 – prin intermediul Consilierului afaceri va monitoriza functionarea si dezvoltarea afacerilor infiintate in cadrul proiectului de catre tinerii NEETs selectati in cadrul concursului de afaceri.

8. A6.1 – prin intermediul Exertului monitorizare se va ocupa de monitorizarea planurilor de afaceri in perioada de sustenabilitate a acestora dupa finalizarea implementarii planurilor de afaceri selectate si finantate prin proiect.

Partener 1 – ASOCIATIA KOFOED’S SCHOOL ROMANIA

Asociatia Kofoed’s School Romania, s-a infiintat in anul 2007 si face parte din reteaua Kofoed’s School International. 

Scopul organizatiei il reprezinta ridicarea continua a calitatii invatamantului pentru tineri marginalizati prin atragerea diferentiala a tuturor tinerilor fara calificare si incluziunea sociala a acestora pe calificarile solicitate de piata muncii.

In anul 2009 Asociatia Kofoed’s School Romania a fost acreditata  ca Centru de informare, Consiliere si Orientare Profesionala  de CAFSS București, pentru orientare si integrare profesionala, servicii de consigliere, sprijin si orientare ptr integrarea, readaptarea  si reeducarea profesionala, informatii despre drepturile si obligatiile beneficiarilor.

Incepand cu anul 2009 si pana in prezent Asociatia Kofoed’s School Romania a organizat cursuri de calificare si absolvire, fiind autorizata pe un numar de peste 20 de cursuri de formare profesionala.

Proiecte cu finantare europeana in care a fost implicata Asociatia KOFOED’S

1. In anul 2015 Asociatia Kofoed’s School Romania a avut calitatea de furnizor de formare profesionala in cadrul proiectului “Made in rural – Dezvoltare economica rurala prin revitalizarea traditiilor populare si exploatarea potentialului economic non-agricol”  POSDRU/164/2.3/S/134056.

2. Asociaţia Kofoed’s School Romania a avut calitatea de partener 3 in cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/152894 “Calificare si competente antreprenoriale in mediul rural”.

Proiectul a avut ca obiectiv furnizarea unui program complex si integrat de consiliere si formare profesionala pentru somerii din zonele foste industrializate din regiunile Vest si Sud-Vest.

Obiectivele metodologiei:

– Stimularea spiritului antreprenorial al  locuitorilor din mediul rural;

– Oferirea de servicii specializate de consiliere, orientare profesionala si pregatire pentru accederea pe piata muncii;

– Consolidarea  cunoștințelor si abilitatilor practice ale beneficiarilor proiectului prin furnizarea de cursuri de formare profesionala;

– Îmbunătățirea ocupării în zonele foste industrializate din mediul rural.

Organizarea unui număr de 10 workshop-uri (cate 5 in fiecare regiune) pentru promovarea culturii antreprenoriale in randul grupului tinta si, in special, al femeilor. La fiecare astfel de eveniment au participat cate 15 persoane din grupul tinta.

Au fost invitate persoane din mediul de afaceri (intreprinzatori, manageri, reprezentanti ai patronatelor etc.) care a  promovat  cultura  antreprenorială  în randul grupului țintă.

Organizarea unui numar de 8 sesiuni de consiliere si asistenta in derularea afacerilor (cate 4 in fiecare regiune). La fiecare astfel de eveniment au participat cate 15 persoane din grupul țintă.

Organizarea unui număr de 6 job-cluburi cu persoane din grupul ţintă care au participat la programele de formare profesională şi şi­au certificat competenţele. S-au organizat câte 3 job cluburi in fiecare regiune, la care au participat câte 15 persoane/eveniment.

3. Asociaţia Kofoed’s School Romania a avut calitatea de partener 3 in cadrul proiectului POSDRU/188/2.2/S/155518 “Împreuna dam sanse copiilor!”

Proiectul a avut ca obiectiv prevenirea si corectarea fenomenului de părăsire timpurie a scolii prin mentinerea/integrarea in educaţie a elevilor cu risc de părăsire timpurie a scolii din mediul rural si urban in regiunile SE, SV – Oltenia si Bucureşti – Ilfov.

– Reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv program de tip „a doua şansă”)

– Sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentrut menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;

– Implementarea programelor de tip „şcoală după şcoală”, educaţie remedială şi învăţare asistată;

– Furnizarea serviciilor integrate de orientare şi consiliere pt copii expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii si pt apartinatorii lor;

  1. Elaborarea si implementarea unei cercetări la nivelul localitatilor de implementare a proiectului privind situatia actuala a şcolarilor cu risc de părăsire timpurie a scolii, precum si a părinţi lor/tutori lor acestora;
  2. Furnizarea programelor educativ-scolare pentru componenta remediaţi va;
  3. Furnizarea programelor de asistenta, consiliere si îndrumare psihologica si şcolara pentru componenta preventiva.
  4. Oferirea de servicii recreativ-educative elevilor si campanii de conştientizare la nivelul localitatilor de implementare.

Rezultate anticipate: 

– consilierea unui număr de 1222 persoane; 

– angajarea unui număr de 24 profesori; 

– 5 spatii predare (organizate si dotate);

– realizarea a doua programe pentru reintegrarea in educaţie a celor care au părăsit de timpuriu şcoala;

– organizarea a 6 concursuri sportive (cate doua pentru fiecare locaţie);

– organizarea a 6 evenimente: expoziţii de desen si mini concerte;

– organizarea a 6 sesiuni de instructaj in tehnica masajului si kinetoterapiei;

– organizarea a 9 cursuri de igiena si educaţie sanitara;

– organizarea a 3 cursuri iniţiere TIC;

– organizarea a 3 cursuri de educaţie in protectia mediului; 

– organizarea a 3 tabere şcolare; 

– organizarea a 3 campanii de conştientizare; 

– realizarea unui manual de metode si tehnici de interventie;

In prezent Asociatia KOFOED’S SCHOOL ROMANIA are in implementare un proiect finantat prin POCU 2014-2020: 

I. Lider de Parteneriat in cadrul proiectului – PRACTIC – PROGRAM DE STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNARII!, depus in cadrul apelului de proiecte „POCU/711/6/14/Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI” si in cadrul caruia se va implica in urmatoarele activitati:

1. Activitatea A0-Managementul proiectului, subactivitatea A0.1 si A0.2 – in cadrul carora are rolul de coordonare, supervizare, gestionare, inclusiv informare si publicitate, a intregului proiect prin intermediul Managerului de proiect si a echipei suport a Managerului de proiect. Subctivitatile se vor implementa atat la sediul administrativ al solicitantului, cat si in locatiile de implementare ale proiectului din teritoriul ITI Delta Dunarii.

2. Activitatea A1. Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca, Subactivitatea A1.1. Organizarea selectiei si gestionarea grupului tinta – in cadrul careia va avea ca responsabilitati selectarea si mentinerea grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului prin intermediul Responsabilului selectie si mentinere grup tinta. Subactivitatea A1.2. Derularea programelor de stagii de practica – in cadrul acestei subactivitati Solicitantul prin intermediul Coordonatorului stagii de practica si Expertilor organizare stagii de practica va contribui la organizarea si realizarea efectiva a stagiilor de practica pentru elevii inscrisi in grupul tinta al proiectului. Subctivitatile se vor implementa atat in cadrul agentilor economici, cat si unitatea de invatamant din teritoriul ITI Delta Dunarii.

3. Activitatea A2. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala, Subactivitatea A2.1 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala – in cadrul careia va furniza serviciile de consiliere si orientare profesionala a elevilor in cadrul proiectului prin intermediului Consilierilor orientare profesionala si se va ocupa de organizarea workshop-urilor motivationale pe teme ocupationale. Subactivitatea se va implementa in unitatea de invatamant din teritoriul ITI Delta Dunarii.

ROLUL PARTENERULUI 1 –  ASOCIATIA KOFOED’S IN CADRUL PROIECTULUI:

Partenerul 1 se va implica in urmatoarele activitati:

1. A0.1 – este responsabil de gestionarea administrativa a activitatilor de care este responsabil partenerul in cadrul proiectului,

2. A2.1 – prin intermediul Responsabilului formare va organiza sesiuni de programe de formare profesionala in ocupatii solicitate pe piata muncii.

3. A3.1 – prin intermediul Expertului mediere se va ocupa de furnizarea serviciilor de mediere pe piata muncii.

4. A4.1 – va organiza sesiuni de programe de formare antreprenoriala in competente antreprenoriale prin intermediul Responsabilului formare antreprenoriala si a celor 7 formatori antreprenoriat.

5. A4.2 – va organiza concursul de planuri de afaceri.

Partener 2 – ASOCIATIA SMART PROJECTS

Scopul Asociatiei Smart Projects este, conform statutului, de a promova activitatile educative, culturale, de tineret, sociale, formare, consiliere, recrutare, plasare a fortei de munca, antreprenoriale, turistice, sanatate, si cele din domeniul IT-ului si protectiei mediului.

In vederea atingerii acestui scop, Asociatia desfasoara activitati relevante fata de domeniul proiectului propus spre finantare, precum:

Fomare profesionala

– organizarea de cursuri de formare profesionala in diferite domenii de activitate;

– organizarea de servicii de informare si consiliere profesionala, selectie si plasarea fortei de munca, servicii de mediere a muncii pe piata interna si externa;

– sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca/somerilor in gasirea unui loc de munca;

– sprijinirea ONG-urilor precum si a tuturor entitatilor legal constituite, in ceea ce priveste furnizarea de servicii de consultanta specifice obtinerii de finantari nerambursabile;

– oferirea serviciilor de management de proiect aferente implementarii eficiente a proiectelor;

– derularea de programe de dezvoltare comunitara;

– conceperea, realizarea, promovarea si desfasurarea de proiecte de educatie nonformala pentru dezvoltarea abilitatilor tinerilor si adultilor in domeniile: educatie financiara si investitii (competente antreprenoriale), comunicare (verbala si nonverbala), planificarea, replanificarea si dezvoltarea carierei, coaching, creativitate si inventivitate, dezvoltarea inteligentei, managementul timpului, motivarea personala si motivarea angajatilor, negociere si vanzari, branding si marketing, persuasiune, vorbit in public (public speaking) si training, dezvoltarea relatiilor interumane si toate domeniile care tin de dezvoltarea personala si profesionala si educatie nonformala;

– facilitatea accesului adultilor la programe de reconversie profesionala cat si oferirea directa de informatii si pregatire in vederea reconversiei profesionale;

Consiliere si dezvoltare IMM si alte forme si entitati juridice constituite legal

– Sprijinirea IMM-urilor si/sau a unitatilor de economie protejata din zona urbana si/sau rurala prin oferirea de sprijin financiar si/sau conultanta prin acordarea de subventii, consultanta pentru elaborarea planurilor de afaceri, consultanta juridica, contabilitate, marketing, management, imbunatatirea practicilor si dezvoltarea afacerilor etc., formare profesionala antreprenoriala si alte forme de sprijin;

– Consultanta privind accesarea fondurilor europene si nationale in domeniul dezvoltarii antreprenoriale;

– Intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;

– Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

– Consultanta antreprenoriala pentru infiintare si demarare afacere pentru persoane fizice;

– Programe/cursuri de dezvoltare antreprenoriala pentru persoanele care vor sa-si deschida o afacere, precum si pentru cele care deja detin o afacere.

In prezent (03.01.2018-03.03.2021), Asociatia este partener in cadrul proiectului “Be SMART! Vino la START!” POCU/82/3.7/106793 – in cadrul programului “Romania Start Up Plus”. Asociatia s-a ocupat de inregistrare GT, infiintarea, demararea si monitorizarea a 13 societati.

Asociatia a fost si este implicata in urmatoarele activitati:

– A.0. Managementul proiectului;

– A.1 Organizarea unor campanii de inovare sociala privind constientizarea cu privire la egalitatea de sanse, nediscriminarea si alte metode inovatoare;

– Activ.2. Identificare, recrutare selectie si mentinere GT;

– Activ.3. Infiintarea si functionarea centrelor de recrutare,selectie, informare si formare Grup Tinta;

– Activ.4. Derularea programului de formare antreprenoriala;

– Activ. 5.Organizarea si Derularea Concursului Planuri de Afaceri;

– Activ. 6. Organizare si Realizare stagii practica;

– Activ.7. Asigurarea suportului pentru implementarea planurilor de afaceri;

– Activitatea 8 Monitorizarea functionarii afacerilor;

– Activitatea 9. Publicitate si informare in cadrul proiectului.

Rezultate obtinute in cadrul proiectului:

– 7 campanii constientizare organizate;

– 293 persoane informate;

– 293 de persoane selectate si inregistrate pentru participarea la cursurile de formare antreprenoriala

– 2 centre de recrutare (Dambovita si Giurgiu);

– 15 grupe/293 de persoane organizate pt formare;

– 16 de acorduri Pre-finantare (din care 3 rezerve);

– 5 baze de date judetene cu operatori economici, operatori economici identificati;

– 13 start-up-uri infiintate/ -26 locuri de munca nou create;

– 13 de subventii de minimis acordate, pe baza documentelor justificative;

– 13 de afaceri monitorizate;

– 13 start-up-uri sustenabile monitorizate.

Resurse umane alocate:

– Coordonator P1

– Expert GT – 2 persoane;

– Expert evaluare psihologica

– Expert infiintare si demarare afacere – 2 persoane;

– Expert monitorizare – 2 persoane.

Proiecte europene

In perioada 2010-2020, Asociatia a implementat 5 proiecte europene in domeniul ocuparii fortei de munca si dezvoltarii antreprenoriale. Acestea au avut ca GT: persoane fara un loc de munca/somerii, dar si angajatii.

Activitatile relevante fata de actiunile sprijinite in cadrul proiectului propus spre finantare au fost derulate in cadrul proiectelor derulate prin intermediul Fondulului Social European prin intermediul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, AXA PRIORITARA 5, „Promovarea masurilor active de ocupare”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1, „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, in regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Vest, Nord Est si Sud Vest Oltenia.

– Muncesti cu carte…de munca! POSDRU/102/5.1/G/76106 – recrutare selectie GT si sprijin pentru infiintarea a 4 entitati, din care: 2 Intreprinderi Individuale si 2 PFA.

– Somajul, o amintire!Job-ul te scoate din criza! POSDRU/99/5.1/G/76242 – recrutare selectie GT si sprijin pentru infiintarea a 5 entitati, din care: 3 Intreprinderi Individuale si 2 PFA.

– Job-urile, mai aproape de tine! POSDRU/106/5.1/G/76138 – recrutare selectie GT si sprijin pentru infiintarea a 2 PFA-uri.

– Fii activ!Pre-Ocupa-te pe piata muncii! POSDRU/104/5.1/G/76669 – recrutare selectie GT si sprijin pentru infiintarea a 6 entitati, din care: 1 SRL-Debutant si 5 PFA.

De asemenea, in cadrul Axei prioritare. 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC, Asociatia Smart Projects a implementat proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, POSDRU/182/2.3/S/151319, in cadrul caruia s-au calificat peste 500 de persoane angajate in doar 7 luni de zile, in meserii precum: Lucrator In comert, camertista, Ingrijitoare Batrani la domiciliu, Lucrator in alimentative, Peisagist floricultor etc.

Proiecte finantate din fonduri publice

De la infiintarea sa, septembrie 2007, Asociatia a derulat o serie de proiecte pentru tineret dintre care amintim pe cele mai importante:

– “Targ de Responsabilitate Sociala” – Obiectivul general al proiectului a fost acela de a crea un sistem eficient de comunicare intre companiile si organizatiile non-profit din Romania, bazat pe conceptul de Responsabilitate Sociala. In cadrul Targului s-a facilitat comunicarea intre companii si ONG-uri, reusind astfel sa puna bazele unei colaborari viitoare sustenabile. Proiectul a fost finantat in 2009 de catre ANSIT.

– “Implementarea Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte”- Scopul proiectului a fost imbunatatirea Legii nr. 15/2003 privind Sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte, si a constat in realizarea unui sondaj in randul a 182 tineri, in urma caruia a rezultat un set de propuneri de imbunatatire legislativa. In cadrul seminarului de prezentare a datelor au fost invitati deputati, senatori, reprezentanti mass-media care au salutat cu incredere propunerile de modificare legislativa. Proiectul a fost finantat in 2008 de catre Camera Deputatilor.

– “Organizatiile non guvernamentale in viata tinerilor” – asociatia oferit sprijin Asociatiilor Non-Guvernamentale din Romania in procesul de dezvoltare si implementarea proiectelor cu beneficii vizibile in randul tinerilor. S-a oferit acces gratuit la cursuri de formare profesionala in domeniul managementului de proiect pentru 10 ONG-uri. Proiectul a fost finantat in 2008 de catre ANSIT.

Asociatia a gestionat bugete in valoare totala de 4 milioane euro, avand astfel capacitatea financiara de a implementa proiecte si de a asigura cash-flow-ul acestora.

Asociatia dispune de experti cu experienta in proiecte cu fonduri UE, precum: manageri proiect, experti GT, experti infiintare afaceri, experti monitorizare, responsabil financiar, ceea ce demonstreaza o puternica capacitate operationala.

ROLUL PARTENERULUI 2 – Asociatia SMART PROJECTS IN CADRUL PROIECTULUI:

Partenerul 2 se va implica in urmatoarele activitati:

1. A0.1 – este responsabil de gestionarea administrativa a activitatilor de care este responsabil partenerul in cadrul proiectului,

2. A1.1 – se ocupa de implementarea campaniei de informare si constientizare prin intermediul Expertului campanie de informare si prin organizarea evenimentelor de informare si contientizare,

3. A2.1 – prin intermediul Responsabilului formare va organiza sesiuni de programe de formare profesionala in ocupatii solicitate pe piata muncii.

4. A3.1 – prin intermediul Expertului mediere se va ocupa de furnizarea serviciilor de mediere pe piata muncii.

7. A5.1 – prin intermediul Consilierului afaceri va monitoriza functionarea si dezvoltarea afacerilor infiintate in cadrul proiectului de catre tinerii NEETs selectati in cadrul concursului de afaceri.

8. A6.1 – prin intermediul Exertului monitorizare se va ocupa de monitorizarea planurilor de afaceri in perioada de sustenabilitate a acestora dupa finalizarea implementarii planurilor de afaceri selectate si finantate prin proiect.

Derulează în sus